உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » shillong »Snowfall Shillong: খ্ৰীষ্টমাছৰ প্ৰাকক্ষণত শ্বিলঙত তুষাৰপাত! বৰষৰ দলিচাৰে ঢাক খাইছে চৌদিশ, অসমতো বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী

    Snowfall Shillong: খ্ৰীষ্টমাছৰ প্ৰাকক্ষণত শ্বিলঙত তুষাৰপাত! বৰষৰ দলিচাৰে ঢাক খাইছে চৌদিশ, অসমতো বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী

    শ্বিলঙত ৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াচৰ তললৈ নামিছে তাপ মাত্ৰা।