உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »৯ বাৰকৈ বিয়াত বহাৰ পিছতো আকৌ মেলিছিল মন! নতুন সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোতেই নৱম স্বামীৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল মহিলাৰ

    ৯ বাৰকৈ বিয়াত বহাৰ পিছতো আকৌ মেলিছিল মন! নতুন সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোতেই নৱম স্বামীৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল মহিলাৰ

    মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড।