உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »দলবদ্ধ বলাৎকাৰ কৰি মহিলাৰ যৌনাংগত ৰডেৰে আক্ৰমণ, ভাঙিলে বুকুৰ কামিহাড়

    দলবদ্ধ বলাৎকাৰ কৰি মহিলাৰ যৌনাংগত ৰডেৰে আক্ৰমণ, ভাঙিলে বুকুৰ কামিহাড়

    মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে, মহিলাগৰাকীৰ যৌনাংগত প্ৰচূৰ ৰক্তক্ষৰণ পোৱা গৈছে। বুকুৰ কামিহাড় আৰু ভৰিৰ হাড় ভাঙিছে।