உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »নিজৰ মামীয়েকক সৰ্বনাশ কৰিলে ভাগিনে! বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা জোৰকৈ ধৰি আনি কৰিলে উপৰ্যুপৰী ধৰ্ষণ

    নিজৰ মামীয়েকক সৰ্বনাশ কৰিলে ভাগিনে! বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা জোৰকৈ ধৰি আনি কৰিলে উপৰ্যুপৰী ধৰ্ষণ

    উত্তৰ প্ৰদেশৰ কনৌজৰ এখন বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত ধৰ্ষণৰ চিকাৰ হ’ল এগৰাকী মহিলা।