உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Tina Dabi: প্ৰথমে ডাক্তৰ তাৰ পিছত কালেক্টৰ, জানক সেই লোকজনৰ বিষয়ে যাৰ সৈতে IAS Topper টিনা ডাবিৰ দ্বিতীয় বিবাহ হ'ব ...

    Tina Dabi: প্ৰথমে ডাক্তৰ তাৰ পিছত কালেক্টৰ, জানক সেই লোকজনৰ বিষয়ে যাৰ সৈতে IAS Topper টিনা ডাবিৰ দ্বিতীয় বিবাহ হ'ব ...

    Tina Dabi: IAS বিষয়া টিনা ডাবিয়ে আগতে ২০১৮ চনত আতহৰ খানক বিয়া কৰাইছিল। তেওঁলোক দুয়োৰে পাৰস্পৰিক সন্মতিৰ দ্বাৰা বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল। টিনা ডাবিৰ দ্বিতীয় স্বামীও এজন আইএছ বিষয়া। দুয়োজনে ২২ এপ্ৰিলত জয়পুৰত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে। (টিনা ডাবি আৰু প্ৰদীপ গাৱাণ্ডেৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পৃষ্ঠাৰ সকলো ফটো)