உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Wedding Viral : অগ্নিসাক্ষীৰ পূৰ্বেই বিবাহস্থলীত কুৰুক্ষেত্ৰ! হঠাৎ বিয়া ভাঙি দিলে কইনাই, কাৰণ ‘ডাঙৰ’

    Wedding Viral : অগ্নিসাক্ষীৰ পূৰ্বেই বিবাহস্থলীত কুৰুক্ষেত্ৰ! হঠাৎ বিয়া ভাঙি দিলে কইনাই, কাৰণ ‘ডাঙৰ’

    Wedding Viral: বিয়াৰ আচাৰ অনুষ্ঠান চলিছিল, তেতিয়াই বৰযাত্ৰীসকলক লৈ কাজিয়া আৰম্ভ হয় আৰু কইনাই শেষত বিয়া হ’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে।