உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »বিদায় বীৰভদ্ৰ : ৰামপুৰত পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ জনস্ৰোত, ৰিজ ফিল্ডত শোকৰ বন্যা।

    বিদায় বীৰভদ্ৰ : ৰামপুৰত পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ জনস্ৰোত, ৰিজ ফিল্ডত শোকৰ বন্যা।

    ৰিজত ৰাইজে একেমুখে স্ৱীকাৰ কৰে যে হিমাচলে এজন যুগ পুৰুষক হেৰুৱালে, এজন দেৱতুল্য় মানুহ যাৰ ওচৰলৈ গ'লে কোনো খালী হাতে ওভতিব নালাগিছিল।