உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »অপহৰণ কৰি ওৰেনিশা ধৰ্ষণ! প্ৰমাণ লুকুৱাবলৈ মুখত এচিড ঢালি উটুৱাই দিলে নৈত! এতিয়াও সন্ধানহীন অভিযুক্ত

    অপহৰণ কৰি ওৰেনিশা ধৰ্ষণ! প্ৰমাণ লুকুৱাবলৈ মুখত এচিড ঢালি উটুৱাই দিলে নৈত! এতিয়াও সন্ধানহীন অভিযুক্ত

    উত্তৰপ্ৰদেশৰ ভাডোহিৰ অঞ্চলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল কিশোৰীগৰাকী।  যি ঠাইত শেষবাৰৰ বাবে দেখিছিল, সেই ঠাইৰ পৰাই উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ।