உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »সন্তান জন্ম দিবলৈ অসমৰ্থ! ভণ্ড তান্ত্ৰিকৰ পৰামৰ্শত মহিলাই বলি দিলে চুবুৰীয়াৰ সন্তানক

    সন্তান জন্ম দিবলৈ অসমৰ্থ! ভণ্ড তান্ত্ৰিকৰ পৰামৰ্শত মহিলাই বলি দিলে চুবুৰীয়াৰ সন্তানক

    নীলমে জনাইছে যে, ২০১৩ চনতে তেওঁৰ বিয়া হৈছিল। কিন্তু দীৰ্ঘদিন চিকিৎসা কৰাৰ পিছতো সন্তান লাভ কৰা নাছিল।