உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Gallery: কচ্ছ উপসাগৰত নিশা দুই বিশাল জাহাজ এম ভি এভিয়েটৰ আৰু আটলাণ্টিক গ্ৰেছৰৰ মাজত খুন্দা

    Gallery: কচ্ছ উপসাগৰত নিশা দুই বিশাল জাহাজ এম ভি এভিয়েটৰ আৰু আটলাণ্টিক গ্ৰেছৰৰ মাজত খুন্দা

    ২৬ নৱেম্বৰৰ নিশা কচ্ছ উপসাগৰত এমভিএছ এভিয়েটৰ আৰু আটলাণ্টিক গ্ৰেছৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল। পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনী আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ নাও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়।