உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »নৰ্থ ছিকিমত তুষাৰপাত, শুভ্ৰ বৰফৰ চাদৰে ঢাকিলে লাচুং ভেলী

    নৰ্থ ছিকিমত তুষাৰপাত, শুভ্ৰ বৰফৰ চাদৰে ঢাকিলে লাচুং ভেলী

    ১০ অক্টোবৰতে পৰ্যটকৰ বাবে খোলা হৈছিল ছিকিম। কোভিড প্ৰটকল মানিয়ে আৰম্ভ হয় পৰ্যটকৰ আগমন।