உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Rain Update: ২-৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমী বায়ু, বতৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ব চাওক ...

    Rain Update: ২-৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব মৌচুমী বায়ু, বতৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ব চাওক ...

    Rain Update: বতৰ ভৱনৰ মতে, দক্ষিণ আৰৱ সাগৰৰ তলৰ অংশত দক্ষিণৰ বতাহে প্ৰভাৱিত কৰিছে। সেইকাৰণে কেৰালাৰ উপকূলত ডাৱৰ প্ৰৱেশ কৰিছে।