உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Price Rise : ভাৰতৰে এইখন ঠাইত আটা ১৫০ টকা, নিমখ ১৩০ টকা, আপুনি কিমান দামত খাইছে

    Price Rise : ভাৰতৰে এইখন ঠাইত আটা ১৫০ টকা, নিমখ ১৩০ টকা, আপুনি কিমান দামত খাইছে

    Price Rise : উত্তৰাখণ্ড (Uttarakhand)ৰ এই দুৰ্গম এলেকাবোৰত য'ত ২০১৯ চনত প্ৰতি কেজি দাইলৰ দাম ৮০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২০০ টকা হৈছে। চেনীৰ দাম ৭০ৰ পৰা ১৫০ টকা, মিঠাতেলৰ দাম ২৭৫ টকা, আটাৰ দাম ৫০ৰ পৰা ১৫০ টকা, পিযাঁজৰ দাম ৬০ টকাৰ পৰা ১২৫ টকা।