உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »অৱশেষত স্বস্তি! অহা সপ্তাহতে ভাৰতলৈ আহিব কোৰোণাৰ ভেকচিন

    অৱশেষত স্বস্তি! অহা সপ্তাহতে ভাৰতলৈ আহিব কোৰোণাৰ ভেকচিন

    ভাৰতৰ ফালৰ পৰা ঔষধ নিয়ন্ত্ৰক সংস্থা ড্ৰাগ কন্ট্ৰ’ল জেনেৰেল অব ইণ্ডিয়াই মানৱ পৰীক্ষণৰ অনুমতি দিছে ডক্টৰ ৰেড্ডিজ লেব’ৰেটৰীজক।