உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Research on Tulsi: মিৰাটৰ চৌধুৰী চৰণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰিছিল তুলসীক লৈ গৱেষণা, পোহৰলৈ আহিল এনে আচৰিত তথ্য

    Research on Tulsi: মিৰাটৰ চৌধুৰী চৰণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰিছিল তুলসীক লৈ গৱেষণা, পোহৰলৈ আহিল এনে আচৰিত তথ্য

    এই গৱেষণাই দেখুৱাইছে যে তুলসীৰ পাঁচোটা প্ৰজাতিৰ খেতিৰে ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বীজ দিল্লীৰ ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা ল'ব পাৰি। পাতত তেলৰ পৰিমাণ ঠিক আছে। ইয়াৰ তেলৰ চাহিদা কিমান, এই কথাৰ পৰাও অনুমান কৰিব পাৰি যে বহুতো কোম্পানী নিজে খেতিপথাৰলৈ আহে আৰু পাতবোৰ লয়।

    • |