உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Republic Day 2022: পূৰ্ণ স্বৰাজৰ পৰা গণৰাজ্য ! এদিনৰ নহয়, এয়া আছিল বহু বছৰৰ সংগ্ৰাম ...

    Republic Day 2022: পূৰ্ণ স্বৰাজৰ পৰা গণৰাজ্য ! এদিনৰ নহয়, এয়া আছিল বহু বছৰৰ সংগ্ৰাম ...

    গণতন্ত্ৰ দিৱস ২০২২ (Republic Day 2022) ভাৰতীয় ইতিহাসৰ দুটা কাৰণত সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকে। এটা বছৰ আছিল ১৯৫০, যেতিয়া ভাৰত এক প্ৰকৃত গণৰাজ্য ত পৰিণত হৈছিল আৰু ১৯২৯ চনত ভাৰতৰ নেতাসকলে পূৰ্ণ স্বৰাজ ঘোষণা কৰিছিল আৰু ২৬ জানুৱাৰীক স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাধীনতাৰ পিছৰ আজিৰ দিনটোতে, ১৯৫০ চনত দেশখনে ইয়াৰ নতুন সংবিধান গ্ৰহণ কৰে।