உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Ranchi House With Aeroplane on Roof: ঘৰৰ ছাঁদত এৰোপ্লেন, দৃশ্য চাবলৈ ভিৰ কৰিলে জনতাই

    Ranchi House With Aeroplane on Roof: ঘৰৰ ছাঁদত এৰোপ্লেন, দৃশ্য চাবলৈ ভিৰ কৰিলে জনতাই

    Ranchi Plane House: ৰাঁছীৰ আঙ্গাৰহা ব্লকৰ বাসিন্দা জাকিৰ খানৰ ঘৰটো বিগত এবছৰ ধৰি খবৰৰ শিৰোনামত আছে।