உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৬ বছৰীয়া পুত্ৰক হাত–ভৰি বান্ধি হত্যা কৰিলে গৰ্ভৱতী মাতৃয়ে!

    ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৬ বছৰীয়া পুত্ৰক হাত–ভৰি বান্ধি হত্যা কৰিলে গৰ্ভৱতী মাতৃয়ে!

    ছাহিদাৰ স্বামী ছুলেমান পেছাত টেক্সী চালক। ছাহিদাই তিনি সন্তানৰ মাতৃ আৰু তিনি মাহৰ গৰ্ভৱতী। মৃত শিশুটি আছিল কনিষ্ঠ পুত্ৰ।