உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »কোৰোণাত আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰসৱ কৰিবলৈ ভয় চিকিত্‍সকৰ! মাজ ৰাস্তাতে জন্ম দিলে সন্তান

    কোৰোণাত আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰসৱ কৰিবলৈ ভয় চিকিত্‍সকৰ! মাজ ৰাস্তাতে জন্ম দিলে সন্তান

    ৰাস্তাতে জন্ম দিলে সন্তান