Home » photogallery » nation »Poll of Polls 2022: উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, মণিপুৰ, গোৱা আৰু উত্তৰাখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমীক্ষা | GFX

Poll of Polls 2022: উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, মণিপুৰ, গোৱা আৰু উত্তৰাখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমীক্ষা | GFX

Ahead of the polling process in five states, Uttar Pradesh, Punjab, Manipur, Goa, and Uttarakhand, here are the top predictions of the opinion polls. পাঁচখন ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, মণিপুৰ, গোৱা আৰু উত্তৰাখণ্ডত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ আগতে, ইয়াৰ সমীক্ষা...

শেহতীয়া বাতৰি