உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Narendra Modi : সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ! আজি উজ্জ্বলা–২.০ৰ উদ্বোধন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে

    Narendra Modi : সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ! আজি উজ্জ্বলা–২.০ৰ উদ্বোধন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে

    ২০১৬ চনত প্ৰথমবাৰ উজ্জ্বলা যোজনা আৰম্ভ হয়। সেইবাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ৫ কোটি মহিলাক এই যোজনাৰ আঁতালৈ অনাৰ লক্ষ্য আছিল।