உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Narendra Modi at Varanasi: ঘড়ীত বাজিছে নিশা ১.১৩, সেই সময়তে বাৰাণসী ষ্টেচনত হঠাৎ হাজিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী

    Narendra Modi at Varanasi: ঘড়ীত বাজিছে নিশা ১.১৩, সেই সময়তে বাৰাণসী ষ্টেচনত হঠাৎ হাজিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী

    প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে বাৰাণসীলৈ কৰা দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত কাশী বিশ্বনাথ কৰিড'ৰ উদ্বোধন কৰে৷ তেওঁ সন্ধিয়া গংগা আৰতি ভ্ৰমণ কৰে৷ (Narendra Modi at Varanasi)৷