உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »মাদুৰাইৰ মিনাক্ষী মন্দিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

    মাদুৰাইৰ মিনাক্ষী মন্দিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

    ১ এপ্ৰিলৰ দিনাই মিনাক্ষী মন্দিৰত মোদীৰ সেৱা। তামিলনাডুত প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে মোদীয়ে উপাসনা কৰে মন্দিৰত।