உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »'আচ্ছেদিন'ত বাঢ়িয়েই আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য! শনিবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ দাম ১০৩.৪৬ টকা, এতিয়াও কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ

    'আচ্ছেদিন'ত বাঢ়িয়েই আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য! শনিবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ দাম ১০৩.৪৬ টকা, এতিয়াও কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ

    ক্ৰমাগত চতুৰ্থ দিনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে বাঢ়িছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ দাম।