உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »আজি পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ দাম কমিল নে বাঢ়িল? গুৱাহাটীত কিমান হ’লগৈ প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ দাম?

    আজি পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ দাম কমিল নে বাঢ়িল? গুৱাহাটীত কিমান হ’লগৈ প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ দাম?

    চাওক কোনখন চহৰত কিমান দাম পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ