உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »ভাল খবৰ! ১৬ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যত! জানি লওক সবিশেষ

    ভাল খবৰ! ১৬ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যত! জানি লওক সবিশেষ

    আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ চহৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য কিমান?