உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Petrol Diesel Price Today- আকৌ বাঢ়িল দাম! ১২১ টকা হ'ল প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ'লৰ দাম, জনতাৰ মূৰত প্ৰতিদিনাই মাধমাৰ

    Petrol Diesel Price Today- আকৌ বাঢ়িল দাম! ১২১ টকা হ'ল প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ'লৰ দাম, জনতাৰ মূৰত প্ৰতিদিনাই মাধমাৰ

    প্ৰতিদিনে পুৱা ৬ বজাত সলনি হয় পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ দাম। নতুন ৰেট ধাৰ্য কৰে চৰকাৰী তেল কোম্পানীসমূহে।