உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »লম্পট শিক্ষক! বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰীক কৰিলে ধৰ্ষণ, প্ৰমাণ লুকুৱাবলৈ ছাত্ৰীক বিহ খুৱাই কৰিলে হত্যা

    লম্পট শিক্ষক! বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰীক কৰিলে ধৰ্ষণ, প্ৰমাণ লুকুৱাবলৈ ছাত্ৰীক বিহ খুৱাই কৰিলে হত্যা

    ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শম্ভু সিঙক।