Home » photogallery » nation »ভয়ংকৰ! হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টান যুৱতীক জোৰ কৰি যৌনকৰ্মী সঁজাই চীনলৈ পঠিয়াইছে পাকিস্তানে

ভয়ংকৰ! হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টান যুৱতীক জোৰ কৰি যৌনকৰ্মী সঁজাই চীনলৈ পঠিয়াইছে পাকিস্তানে

চ্যেমুৱেল ডি ব্ৰাউনব্যাকে জনাই যে, ইমৰাণ খান চৰকাৰৰ সহায়ত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীক অপহৰণ কৰা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি