உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »স্বস্তিৰ খবৰ! এপ্ৰিলত ভাৰতলৈ আহিব অক্সফোৰ্ডৰ কোৰোণা ভেকচিন, দাম কিমান? জনালে চেৰাম কৰ্তৃপক্ষই

    স্বস্তিৰ খবৰ! এপ্ৰিলত ভাৰতলৈ আহিব অক্সফোৰ্ডৰ কোৰোণা ভেকচিন, দাম কিমান? জনালে চেৰাম কৰ্তৃপক্ষই

    প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লগতে কয় যে, এই কোৰোণা ভেকচিনে শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিব।