உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Omicron India Update: ভাৰতত আতংক বৃদ্ধি কৰিছে অমিক্ৰনে, সৰ্বাধিক প্ৰভাৱিত ৰাজ্য কোনখন? জানক সবিশেষ...

    Omicron India Update: ভাৰতত আতংক বৃদ্ধি কৰিছে অমিক্ৰনে, সৰ্বাধিক প্ৰভাৱিত ৰাজ্য কোনখন? জানক সবিশেষ...

    এইপৰ্যন্ত মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক ৪৬০ জনলোক অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে (Omicron India Update)। আনহাতে দিল্লীত অমািক্ৰন ৰোগীৰ সংখ্যা ৩৫১ জন।