உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Covid-19: ডাঙৰ ঘোষণা! কোৰোণাৰ টিকা ল'লেই লাভ কৰিব এইসমূহ বৃহৎ সুবিধা, জানি লওক সবিশেষ

    Covid-19: ডাঙৰ ঘোষণা! কোৰোণাৰ টিকা ল'লেই লাভ কৰিব এইসমূহ বৃহৎ সুবিধা, জানি লওক সবিশেষ

    সমগ্ৰ দেশতে বাঢ়িছে কোৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা।

    • |