உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »New Train: দেশৰ ৰে'ল পৰিবহণত পৰিৱৰ্তন, এই নতুন ৰে'ল প্ৰতি ঘণ্টাত ১৮০ কিলোমিটাৰ গতিবেগৰ

    New Train: দেশৰ ৰে'ল পৰিবহণত পৰিৱৰ্তন, এই নতুন ৰে'ল প্ৰতি ঘণ্টাত ১৮০ কিলোমিটাৰ গতিবেগৰ

    আৰ আৰ টি এছৰ ১৭ কিলোমিটাৰ প্ৰথম পৰ্যায় ২০২৩ চনৰ ভিতৰত আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সমগ্ৰ কৰিড'ৰটো ২০২৫ চনলৈ কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব।

    • |