Home » photogallery » nation »Heat Wave: এইবাৰ গৰমৰ ৰেকৰ্ড ! পাঁচখন ৰাজ্যত আৰু পাঁচ দিনৰ বাবে তাপ প্ৰবাহ, পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'ব নেকি ?

Heat Wave: এইবাৰ গৰমৰ ৰেকৰ্ড ! পাঁচখন ৰাজ্যত আৰু পাঁচ দিনৰ বাবে তাপ প্ৰবাহ, পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'ব নেকি ?

Heat Wave: বতৰ বিভাগে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈকে তাপ প্ৰবাহ অব্যাহত থাকিব পাৰে।

শেহতীয়া বাতৰি