உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »২২ কেৰেট সোণ, হীৰা–মুকুতাৰে তৈয়াৰী লেহেংগা, বিয়াত সপোনৰ পোছাকযোৰৰ বাবে এটকাও খৰচ নহ’ল নেহা কক্কৰৰ!

    ২২ কেৰেট সোণ, হীৰা–মুকুতাৰে তৈয়াৰী লেহেংগা, বিয়াত সপোনৰ পোছাকযোৰৰ বাবে এটকাও খৰচ নহ’ল নেহা কক্কৰৰ!

    নেহাৰ বিয়াৰ পোছাক দেখি বহুতৰে চকু কপালত উঠিছে। বহুতেই আকৌ নেহা কক্কৰৰ বিয়াৰ পোছাকৰ সৈতে অনুষ্কা, দীপিকা আৰু প্ৰিয়ংকাৰ পোছাকৰ মিল থকা বুলি ট্ৰ’ল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।