உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Neeraj Chopra Hospitalized: টকিঅ' অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰা নীৰজ চোপ্ৰা হাস্পতালত ভৰ্তি

    Neeraj Chopra Hospitalized: টকিঅ' অলিম্পিকত সোণৰ পদক লাভ কৰা নীৰজ চোপ্ৰা হাস্পতালত ভৰ্তি

    সুস্থ শৰীৰেই ১৫ আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসত লাল কিল্লাত উপস্থিত আছিল নীৰজ।