உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Nagpur: হিন্দু পৰিয়ালে ৮ বছৰে প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ কৰিলে মহম্মদ আমিৰক, আধাৰ কাৰ্ডে মিলালে মুছলমান পিতৃ–মাতৃক

    Nagpur: হিন্দু পৰিয়ালে ৮ বছৰে প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ কৰিলে মহম্মদ আমিৰক, আধাৰ কাৰ্ডে মিলালে মুছলমান পিতৃ–মাতৃক

    মানসিকভাৱে বিকলাংগ আমিৰ নামৰ ল'ৰাজন ২০১২ চনত তেওঁৰ গৃহচহৰ জব্বলপুৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল।