உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »মাকৰ ঘৰলৈ গ’ল পত্নী, সুযোগ পাই ১১ বছৰীয়া কন্যাক ধৰ্ষণ কৰিলে পিতৃয়ে!

    মাকৰ ঘৰলৈ গ’ল পত্নী, সুযোগ পাই ১১ বছৰীয়া কন্যাক ধৰ্ষণ কৰিলে পিতৃয়ে!

    ঘটনাৰ বিষয়ে জনাৰ পিছতে আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হয় কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ। লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰি স্বামীৰ বিৰুদ্ধে।