உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ নাম সলনি, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামেৰে নামাকৰণ,  জানি লওক সবিশেষ

    বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ নাম সলনি, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামেৰে নামাকৰণ,  জানি লওক সবিশেষ

    প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে যাতে খেল ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে বিশেষ ডিজাইনেৰে ষ্টেডিয়ামখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।