உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Monsoon 2022: প্ৰায় এক যুগ পিছত... এই বছৰ সময়ৰ আগতে বাৰিষা দেশত প্ৰৱেশ কৰিছে ...

    Monsoon 2022: প্ৰায় এক যুগ পিছত... এই বছৰ সময়ৰ আগতে বাৰিষা দেশত প্ৰৱেশ কৰিছে ...

    বাৰিষাৰ পূৰ্বানুমান সময়ৰ আগতে আহি আছে, এই বছৰ বাৰিষা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ চাৰি দিন আগতে কেৰালাত প্ৰৱেশ কৰিব।