உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »নিজৰ ১৩ বছৰীয়া কন্যাক বিয়া কৰালে খোদ পিতৃয়ে, ঘটনা জনাৰ পিছত পত্নীয়ে যি কৰিলে...

    নিজৰ ১৩ বছৰীয়া কন্যাক বিয়া কৰালে খোদ পিতৃয়ে, ঘটনা জনাৰ পিছত পত্নীয়ে যি কৰিলে...

    কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ পিতৃগৃহলৈ যোৱাৰ সুযোগতে পিতৃয়ে কৰিলে এই কাণ্ড।