உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »প্ৰচণ্ড ভোক লাগিছিল! সময়ত খাবলৈ নাপাই মাতৃ-ভগ্নীক নৃশংস ভাবে হত্যা কৰিলে যুৱকে

    প্ৰচণ্ড ভোক লাগিছিল! সময়ত খাবলৈ নাপাই মাতৃ-ভগ্নীক নৃশংস ভাবে হত্যা কৰিলে যুৱকে

    ঘটনা সংঘটিত কৰি নিজে আৰক্ষী, আত্মীয় স্বজন আৰু গাওঁবাসীক জনাই দেৱসীয়ে