உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »দেশত পুনৰ কোৰোণা সংক্ৰমণৰ তীব্ৰ ৰূপ! ঠায়ে ঠায়ে বন্ধ কৰা হৈছে স্কুল-কলেজ, সতৰ্কতা জাৰি

    দেশত পুনৰ কোৰোণা সংক্ৰমণৰ তীব্ৰ ৰূপ! ঠায়ে ঠায়ে বন্ধ কৰা হৈছে স্কুল-কলেজ, সতৰ্কতা জাৰি

    লাহে লাহে পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছিল যদিও, পুনৰ ৰাজ্যখনত বাঢ়িছে কোৰোণাৰ প্ৰকোপ।