Home » photogallery » nation »বিয়াৰ বাবে প্ৰেমিকাৰ ঘৰৰ সমুখত ধৰ্ণা দিয়া প্ৰেমিকৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ প্ৰেমিকাৰ! পিছৰ ঘটনা ভয়ংকৰ

বিয়াৰ বাবে প্ৰেমিকাৰ ঘৰৰ সমুখত ধৰ্ণা দিয়া প্ৰেমিকৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ প্ৰেমিকাৰ! পিছৰ ঘটনা ভয়ংকৰ

যুৱতীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৈ জনাইছে যে,মই বিএ পাছ কৰি এমএ কৰিলো। যুৱকজন ৮ পাছ, নিচাত আসক্ত। তাৰ লগত বিয়া নহওঁ।