உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »সকলোৰে মন জয় কৰা জুনিয়ৰ কেজৰিৱাল কোন? চাওক Photo

    সকলোৰে মন জয় কৰা জুনিয়ৰ কেজৰিৱাল কোন? চাওক Photo

    দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টীৰ অভূতপূৰ্ব বিজয়। ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা আম আদমী পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সমীপত দেখিবলৈ পোৱা যায় সৰু কেজৰিৱালক।