Home » photogallery » nation »Kali Puja 2021 | Burj Khalifa: শ্ৰীভূমিৰ পিছত এইবাৰ ‘বুৰ্জ খালিফা’ উত্তৰ বংগত! পুনৰ কোভিড বিধি পাহৰি মানুহৰ ধল

Kali Puja 2021 | Burj Khalifa: শ্ৰীভূমিৰ পিছত এইবাৰ ‘বুৰ্জ খালিফা’ উত্তৰ বংগত! পুনৰ কোভিড বিধি পাহৰি মানুহৰ ধল

শ্ৰীভূমিৰ পূজাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছে। সেই সকলো পাহৰি এতিয়া জলপাইগুৰিৰ মূল আকৰ্ষণ নবাৰুণ সংঘৰ বুৰ্জ খালিফা।