உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Sasaram 150 Years Old Watch: সূৰ্যৰ পোহৰত চলে, কিন্তু নাই কোনো ছ’লাৰ ছিষ্টেম! ১৫০ বছৰ পুৰণি এই ঘড়ী যেন এক বিস্ময়!

    Sasaram 150 Years Old Watch: সূৰ্যৰ পোহৰত চলে, কিন্তু নাই কোনো ছ’লাৰ ছিষ্টেম! ১৫০ বছৰ পুৰণি এই ঘড়ী যেন এক বিস্ময়!

    Sasaram Watch: কিছু বছৰ ধৰি এই ঘড়ীটোক লৈ এক সৰু চৌহদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱত এই ঘড়ীটোৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিছে।