உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »১৪৭ টকাত কোৰোণা ভেকচিন পাব প্ৰতিজন ভাৰতবাসীয়ে!

    ১৪৭ টকাত কোৰোণা ভেকচিন পাব প্ৰতিজন ভাৰতবাসীয়ে!

    সূত্ৰ অনুসৰি, ভেকচিনৰ বাবদ ৫০ হাজাৰ কোটি টকা ৰাখিছে চৰকাৰে।