உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Gutkha Stains in Indian Railway: গুটখাৰ পিক গুচাবলৈ বছৰি ৰে'লৱেৰ খৰচ দেখি আচৰিত হ'ব আপুনি, আৰম্ভ কৰিছে নতুন 'উপায়'

    Gutkha Stains in Indian Railway: গুটখাৰ পিক গুচাবলৈ বছৰি ৰে'লৱেৰ খৰচ দেখি আচৰিত হ'ব আপুনি, আৰম্ভ কৰিছে নতুন 'উপায়'

    ভাৰতীয় ৰে'লৱেত গুটখাৰ দাগ, এই অভ্যাসৰ যতি পেলাবলৈ নতুন ব্যৱস্থা।

    • |