உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Shivangi Singh: পিতৃয়ে কৰিছিল ট্যুৰ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ কাম, জীয়াৰীয়ে উৰুৱাই ৰাফেল বিমান, আনন্দ মহিন্দ্ৰাই দিলে ৰাফেল ৰাণী নাম

    Shivangi Singh: পিতৃয়ে কৰিছিল ট্যুৰ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ কাম, জীয়াৰীয়ে উৰুৱাই ৰাফেল বিমান, আনন্দ মহিন্দ্ৰাই দিলে ৰাফেল ৰাণী নাম

    Shivangi Singh Anand Mahindra Rafale Combat Aircraft: দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাফেল যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট শিৱাংগী সিঙেও বুধবাৰে গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে ৰাজপথত পেৰেডত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ট্যাবলৌত অংশগ্ৰহণ কৰে।

    • |